Σύνδεση

Νέα έκδοση των ψηφιακών εφαρμογών
Η νέα έκδοση ενεργοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2023.

 

ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ

Καινοτόμα τεχνολογική εφαρμογή σταθμισμένης γλωσσικής αξιολόγησης
που έχει στόχο την ανίχνευση δυνατοτήτων και δυσκολιών στον προφορικό
και στο γραπτό λόγο σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Τελευταία Νέα