Σύνδεση

Mobile Awards 2017 GOLD

 

ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ

Καινοτόμα τεχνολογική εφαρμογή σταθμισμένης γλωσσικής αξιολόγησης
που έχει στόχο την ανίχνευση δυνατοτήτων και δυσκολιών στον προφορικό
και στο γραπτό λόγο σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Τελευταία Νέα

  • On-line Σεμινάριο 20 & 21 Νοεμβρίου 2021

    Η INTE*LEARN διοργανώνει νέο διαδικτυακό σεμινάριο εκπαίδευσης και πιστοποίησης στο ψυχομετρικό εργαλείο ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ.Διάρκεια: 8 ώρες κατανεμημένες σε 2 ημέρες: 20 & 21 Νοεμβρίου 2021 (09:00-13:00).

  • On-line Σεμινάριο 12 & 13 Ιουνίου 2021

    Σε συνέχεια της αυξημένης ζήτησης διαδικτυακών σεμιναρίων στην εκπαίδευση και πιστοποίηση στο ψυχομετρικό εργαλείο ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ, η INTE*LEARN διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο 8 ωρών κατανεμημένο σε 2 ημέρες: το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Ιουνίου (09:00 - 13:00).

  • On-line Σεμινάριο από τον ΣΕΛΛΕ

    Ο Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ) διοργανώνει σεμινάριο εκπαίδευσης στην καινοτόμο τεχνολογική εφαρμογή για τη σταθμισμένη γλωσσική αξιολόγηση παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ την Κυριακή 07/02/2021.