Σύνδεση

Πακέτα Ερευνητικής Αξιολόγησης

Τα πακέτα ΕΡΕΥΝΩ & ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ απευθύνονται σε Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα και προσφέρουν τη δυνατότητα χρήσης του ψυχομετρικού εργαλείου ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ για ερευνητικούς σκοπούς (π.χ. διδακτορικές διατριβές και μελέτες) με πολύ χαμηλή τιμή ανά χορήγηση. Οι κωδικοί χορήγησης που περιλαμβάνουν ΔΕΝ οδηγούν σε αυτόματη εξαγωγή αναφοράς αποτελεσμάτων σε μορφή pdf. Όλα τα δεδομένα των χορηγήσεων μπορούν να εξαχθούν σε επεξεργάσιμη μορφή για περαιτέρω στατιστική ανάλυση.

Οι ψηφιακές εφαρμογές του ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ δεν υποστηρίζουν (προς το παρόν) υπολογιστές MAC.

Πακέτο μιας θέσης πιστοποίησης ερευνητή και 100 κωδικών χορήγησης για ερευνητική χρήση (χωρίς έκδοση αναφοράς).

Πακέτο μιας θέσης πιστοποίησης ερευνητή και 300 κωδικών χορήγησης για ερευνητική χρήση (χωρίς έκδοση αναφοράς).

Πακέτο δύο θέσεων πιστοποίησης ερευνητών και 600 κωδικών χορήγησης για ερευνητική χρήση (χωρίς έκδοση αναφοράς).

Πακέτο τριών θέσεων πιστοποίησης ερευνητών και 900 κωδικών χορήγησης για ερευνητική χρήση (χωρίς έκδοση αναφοράς).

Πακέτο τριών θέσεων πιστοποίησης ερευνητών και 1500 κωδικών χορήγησης για ερευνητική χρήση (χωρίς έκδοση αναφοράς).