Σύνδεση

Mobile Awards 2017 GOLD

Πακέτα Κλινικής Αξιολόγησης

Τα πακέτα κλινικής αξιολόγησης απευθύνονται σε Ιδιώτες και Ιδιωτικά Κέντρα και προσφέρουν τη δυνατότητα χρήσης του ψυχομετρικού εργαλείου ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ για χορήγηση σε παιδιά ηλικίας 4 έως 7 ετών. Οι κωδικοί χορήγησης που περιλαμβάνουν οδηγούν σε αυτόματη εξαγωγή αναφοράς αποτελεσμάτων σε μορφή pdf (επιλέξτε εδώ για να δείτε παράδειγμα αναφοράς).

Πακέτο μιας θέσης πιστοποίησης και δέκα κωδικών χορήγησης.

Πακέτο μιας θέσης πιστοποίησης και σαράντα κωδικών χορήγησης.

Πακέτο δύο θέσεων πιστοποίησης και πενήντα κωδικών χορήγησης.

Ιδανική λύση για ιδιωτικά κέντρα.