Σύνδεση

Πακέτα Κλινικής Αξιολόγησης

Τα πακέτα κλινικής αξιολόγησης απευθύνονται σε Ιδιώτες και Ιδιωτικά Κέντρα και προσφέρουν τη δυνατότητα χρήσης του ψυχομετρικού εργαλείου ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ, καθώς και των σύντομων εκδόσεων για ανίχνευση Αναπτυξιακής Γλωσσικής Διαταραχής ή/και Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών, για χορήγηση σε παιδιά ηλικίας 4 έως 7 ετών. Οι κωδικοί χορήγησης που περιλαμβάνουν οδηγούν σε αυτόματη εξαγωγή αναφοράς αποτελεσμάτων σε μορφή pdf (επιλέξτε εδώ για να δείτε παράδειγμα αναφοράς).

Οι ψηφιακές εφαρμογές του ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ δεν υποστηρίζουν (προς το παρόν) υπολογιστές MAC.

Πακέτο μιας θέσης πιστοποίησης και δέκα κωδικών χορήγησης.

Πακέτο μιας θέσης πιστοποίησης και σαράντα κωδικών χορήγησης.

Πακέτο δύο θέσεων πιστοποίησης και πενήντα κωδικών χορήγησης.

Ιδανική λύση για ιδιωτικά κέντρα.