Σύνδεση

Νέα έκδοση των ψηφιακών εφαρμογών
Η νέα έκδοση ενεργοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2023.
 • Faye Antoniou, Asimina M. Ralli, Angeliki Mouzaki, Vassiliki Diamanti and Sofia Papaioannou
  Logometro®: The psychometric properties of a norm-referenced digital battery for language assessment of Greek-speaking 4–7 years old children
  Frontiers in Psychology, 26 July 2022.
  Επιλέξτε εδώ για να δείτε τη δημοσίευση.
 • Angeliki Mouzaki, Elli Spyropoulou, Asimina Ralli, Faye Antoniou, Vassiliki Diamanti & Sophia Papaioannou
  The Dimensionality of Oral Language Ability: Evidence From Young Greek Children.
  Journal of Speech, Language, and Hearing Research, Volume 63, Issue 8, August 2020.
  Αν ενδιαφέρεστε για τη δημοσίευση αυτή, παρακαλώ στείλτε μας email στο info@logometro.gr
 • Diamanti, V., Benaki, A., Mouzaki, A., Ralli, A., Antoniou, F., Papaioannou, S. & Protopapas, A. Development of early morphological awareness in Greek: Epilinguistic vs. metalinguistic and inflectional vs. derivational awareness. Applied Psycholoinguistics vol. 39 (2018), 545–567.
  Αν ενδιαφέρεστε για τη δημοσίευση αυτή, παρακαλώ στείλτε μας email στο info@logometro.gr και θα σας το προωθήσουμε.
 • Diamanti, V., Mouzaki, A., Ralli, A., Antoniou, F., Papaioannou, S. & Protopapas, A. Preschool Phonological and Morphological Awareness As Longitudinal Predictors of Early Reading and Spelling Development in Greek. Frontiers in Psychology, vol.8, November 2017
  Επιλέξτε εδώ για να δείτε τη δημοσίευση.
 • Τσιούτρα, Ξ., Βωνιάτη, Λ., Παπαϊωάννου, Σ., Μουζάκη, Α., Αντωνίου, Φ., Ράλλη, Α., & Διαμαντή, Β. (2016). Διερεύνηση των πραγματολογικών δεξιοτήτων σε παιδιά τυπικής γλωσσικής ανάπτυξης ηλικίας 4-7 ετών στον ελληνικό πληθυσμό. Ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα, 21-23 Οκτωβρίου 2016.
  Επιλέξτε εδώ για να δείτε τη δημοσίευση.
 • Κανέλλου, Μ., Κορβέση, Ε., Ράλλη, Α., Μουζάκη, Α., Αντωνίου, Φ. & Παπαϊωάννου, Σ. (2016). Οι αφηγηματικές δεξιότητες σε παιδιά προσχολικής & πρώτης σχολικής ηλικίας. Προσχολική και σχολική εκπαίδευση, 4, 35-67. doi: http://dx.doi.org/10.12681/ppej.207
 • Mouzaki, A., Ralli, A., Antoniou, F., Diamanti, V. & Papaioannou, S. (2016). The Foundation of Reading and Writing in a Transparent Orthography: Language development and early literacy skills. 5th All European Dyslexia Conference, 21-23 September, Modena, Italy.
 • Vassiliu, C., Chrisikopoulou, M, Korvesi, E. Kanellou, M., Argyroudi, M., Mouzaki, A., Antoniou, F., Ralli, A., Diamanti, V., Papaioannou, S. (2016). Oral language development: contribution of component skills. 5th All European Dyslexia Conference, 22-24 September, Modena, Italy.
 • Diamanti, V., Mouzaki, A., Ralli, A.M., Antoniou, F., Papaioannou, S., (2016). Preschool phonological and morphological awareness as longitudinal predictors of early reading and spelling development in Greek. Society for the Scientific Study of Reading, 2013-2016 July, Porto, Portugal.
 • Μουζάκη Α., Ράλλη, Α.Μ., Αντωνίου Φ., Διαμαντή Β., Παπαϊωάννου Σ.(2016). Ανάπτυξη του προφορικού λόγου στην προσχολική ηλικία: Διαχρονικά δεδομένα από μια νέα συστοιχία δοκιμασιών. Ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας, 14 έως τις 16 Απριλίου, Αθήνα.
 • Μουζάκη, Α. Ράλλη, Α.Μ. Αντωνίου, Φ., Διαμαντή, Β., Παπαϊωάννου, Σ. (2016). Αξιολόγηση της γλωσσικής ανάπτυξης στην προσχολική ηλικία για την έγκαιρη ανίχνευση γλωσσικών και μαθησιακών διαταραχών. Ανακοίνωση στο Συμπόσιο «Κριτήριο της Απόκλισης ή Ανταπόκριση στη Διδασκαλία; Ο ρόλος των σταθμισμένων εργαλείων στην ανίχνευση των Μαθησιακών Δυσκολιών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία», στο πλαίσιο του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών προσεγγίσεων σε παιδιά και εφήβους, 1-3 Απριλίου, Αθήνα.
 • Παπαϊωάννου, Σ., Μουζάκη, Α., Αντωνίου, Φ., Ράλλη, Α., Διαμαντή, Β., & Κουκιά-Κουτελάκη Φ. (2015). "Λογόμετρο": Μια καινοτόμος ψηφιακή εφαρμογή για την εκτίμηση της γλωσσικής ανάπτυξης στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα, 23-25 Οκτωβρίου 2015.
  Επιλέξτε εδώ για να δείτε τη δημοσίευση.
 • Ράλλη, Α.Μ., Μουζάκη, Α. Αντωνίου, Φ., Διαμαντή, Φ., Διαμαντή, Β., Παπαιωάννου, Σ. (2015). Εκτίμηση των γλωσσικών δεξιοτήτων παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας: Δημιουργία και Στάθμιση μιας νέας ψηφιακής εφαρμογής. Ανακοίνωση στο Ε’ Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Προσχολικής αγωγής, Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Προσχολικής Αγωγής, 5-6 Δεκεμβρίου 2015, Αμφιθέατρο Υπουργείου Υγείας, Αθήνα.
 • Μουζάκη, Α., Ράλλη, Α.Μ., Αντωνίου, Φ. (2015). Οργάνωση Συμποσίου με τίτλο: «Εκτίμηση της γλωσσικής ανάπτυξης στην προσχολική ηλικία: παρουσίαση δεδομένων από μια νέα συστοιχία δοκιμασιών» στο πλαίσιο του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Σχολικής Ψυχολογίας, 19-22 Νοεμβρίου, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιόπολη, Αθήνα.
 • Αντωνίου, Φ., Μουζάκη, Α., Ράλλη, Α.Μ., Διαμαντή, Β., Παπαϊωάννου, Σ.(2015). Εκτίμηση της γλωσσικής ανάπτυξης στην προσχολική ηλικία για την έγκαιρη ανίχνευση γλωσσικών και μαθησιακών διαταραχών: Διερεύνηση εφαρμογής της στο πλαίσιο του μοντέλου «Ανταπόκρισης στην παρέμβαση». Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας, 19-22 Νοεμβρίου, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιόπολη, Αθήνα.
 • Διαμαντή, Β., Μουζάκη, Α., Ράλλη, Α.Μ., Αντωνίου, Φ., Παπαιωάννου, Σ.(2015). Ανάπτυξη φωνολογικών και μορφολογικών δεξιοτήτων στην προσχολική ηλικία και ορθογραφία. Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας, 19-22 Νοεμβρίου, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιόπολη, Αθήνα.
 • Μουζάκη, Α., Καρκανιά, Β., Βασιλείου, Χ., Παπαιώαννου, Σ., Ράλλη, Α.Μ. (2015). Ανάπτυξη του αφηγηματικού λόγου στην προσχολική ηλικία. Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας, 19-22 Νοεμβρίου, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιόπολη, Αθήνα.
 • Ράλλη, Α.Μ., Κανέλου, Μ., Κορβέση, Ε., Αντωνίου, Φ., Μουζάκη, Α., Διαμαντή, Β. (2015). Η συμβολή των γλωσσικών δεξιοτήτων στην παραγωγή αφηγηματικού λόγου. Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας, 19-22 Νοεμβρίου, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιόπολη, Αθήνα.
 • Παπαϊωάννου, Σ., Κουτελάκη, Φ., Αντωνίου, Φ., Βατσινά, Ι., Μουζάκη, Α. Ράλλη, Α.Μ. (2015). Ανάπτυξη πραγματολογικής επάρκειας στην προσχολική ηλικία: Η συμβολή της κατανόησης του προφορικού λόγου και αφηγηματικών δεξιοτήτων. Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας, 19-22 Νοεμβρίου, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιόπολη, Αθήνα.
 • Παπαϊωάννου, Σ., Κατσαβριά, Β., Παπαγεωργίου, Β., Μουζάκη, Α., Αντωνίου, Φ., Ράλλη, Α.Μ. & Διαμαντή Β., (2015). Η σχέση της βραχύχρονης μνήμης και της ακουστικής κατανόησης στην προσχολική ηλικία. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, ΨΕΒΕ, Ψυχολογία και Εκπαίδευση: Σύγχρονοι Προσανατολισμοί και Εφαρμογές, 9-11 Οκτωβρίου 2015, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 • Antoniou F., Mouzaki, A. Ralli, A.M., Diamanti, S., Papaioannou, S. (2015). Development and validation of a new measure to assess early language and literacy. Ανακοίνωσηστο 3rd International Symposium, of New Issues in Teacher Education, September, 11-13, University of Thessaly.
 • Mouzaki, A., Ralli, A.M., Antoniou, F., Diamanti, V. & Papaioannou, S (2015). Standardization of a new battery for the assessment of language development in preschool and first grade children. Ανακοίνωση στο Συνέδριο Child Language Committee Consortium του International Association of Logopedics and Phoniatrics, June 26th & June 27th 2015 Thessaloniki
 • Διαμαντή, Β., Μουζάκη, Α., Ράλλη, Α. Μ., Αντωνίου, Φ., Παπαιωάννου, Σ. (2015) Η σχέση της μορφολογικής επίγνωσης με τις γλωσσικές δεξιότητες του λεξιλογίου και του αφηγηματικού λόγου στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Ανακοίνωση στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της ΕΛΨΕ, 27-31/5/2015 Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 • Μουζάκη, Α., Ράλλη, Α.Μ, Αντωνίου, Φ. Διαμαντή, Β. Παπαιωάννου, Σ. (2015). Εκτίμηση της γλωσσικής ανάπτυξης στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία: Δεδομένα στάθμισης μιας νέας συστοιχίας γλωσσικών δοκιμασιών. Ανακοίνωση στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της ΕΛΨΕ, 27-31/5/2015, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 • Κανέλλου, Μ. Κορβέση, Ε. Ράλλη, Α.Μ. Μουζάκη, Α., Αντωνίου, Φ. Διαμαντή, Β., Παπαϊωάννου, Σ. (2015). Οι αφηγηματικές δεξιότητες σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας Ανακοίνωση στο 6ο Διεθνές Συνέδριο για το Γραμματισμό. 22-24 Μαίου 2015, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
 • Αντωνίου, Φ. Μουζάκη Α. Ράλλη Α.Μ. Διαμαντή Β & Παπαϊωάννου Σ. (2015). Μια καινοτομική τεχνολογική εφαρμογή γλωσσικής αξιολόγησης με στόχο την ανίχνευση δυσκολιών μάθησης στο γραπτό λόγο: Παρουσίαση της εφαρμογής. Ανακοίνωση στη Διημερίδα με θέμα: Τεχνολογίες Αιχμής στην Εκπαιδευτική Πράξη. Εκπαιδευτήρια Σ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου, 7-8 Μαρτίου 2015.
 • Ράλλη, Α.Μ. & Μουζάκη Α. (2014) Διοργάνωση Συμποσίου με τίτλο: «Εκτίμηση της γλωσσικής ανάπτυξης στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία: Πιλοτικά δεδομένα μιας νέας συστοιχίας δοκιμασιών» στα πλαίσια του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εξελικτικής Ψυχολογίας, 8-11 Μαΐου 2014, Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο, Κρήτη.
 • Καραγιαννοπούλου, Δ., Ράλλη, Α.& Μουζάκη, Α. (2014). Ανάπτυξη του λεξιλογίου στην παιδική ηλικία. Ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας, 8-11 Μαΐου 2014, Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο, Κρήτη.
 • Γάκη, Ε., Σφυράκη, Κ., Σφακιανάκη, Π., Φουκαράκη, Χ. & Μουζάκη, Α.(2014). Ανάπτυξη του αφηγηματικού λόγου. Ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας, 8-11 Μαΐου 2014, Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο, Κρήτη.
 • Διαμαντή, Β. Ανάπτυξη της μορφολογικής επίγνωσης στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. (2014). Ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας, 8-11 Μαΐου 2014, Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο, Κρήτη.
 • Παπαϊωάννου, Σ., Φιοράκη, Μ., Βατσινά, Ι., Σανταμούρη, Ε., Αντωνίου, Φ. & Μουζάκη, Α. (2014). Πραγματολογική επάρκεια στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας, 8-11 Μαΐου 2014, Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο, Κρήτη.
 • Βατσινά, Ι., Παπαϊωάννου, Σ., & Μουζάκη, Α. (2014). Γονεική εκτίμηση γλωσσικών & γνωστικών λειτουργιών στην προσχολική ηλικία. Ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας, 8-11 Μαΐου 2014, Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο, Κρήτη.