Σύνδεση

Νέα έκδοση των ψηφιακών εφαρμογών
Η νέα έκδοση ενεργοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2023.

pistopoihshΓια τη χορήγηση του ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ απαιτείται το «Πιστοποιητικό Εξεταστή».

 • Στόχος είναι η συστηματική εκπαίδευση στην ορθή χορήγηση, βαθμολόγηση κι ερμηνεία του καινοτόμου σταθμισμένου ψηφιακού εργαλείου ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ.
 • Αφορά λογοπεδικούς/λογοθεραπευτές, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς της προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης, ειδικούς παιδαγωγούς, εργοθεραπευτές, παιδιάτρους, κ.α.

 

 

 

 

Η διαδικασία πιστοποίησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα 3 στάδια:

1. Αγορά πακέτου

ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ ΠακέτοΚάθε πακέτο ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ περιλαμβάνει:

Α. Εκπαίδευση (για κάθε έναν από τους χορηγητές):

 • Έντυπο οδηγό χορήγησης και βαθμολόγησης.
 • Πρόσβαση στο on-line εκπαιδευτικό υλικό (οδηγός, ψηφιακό μάθημα) και στο on-line test πιστοποίησης.
 • USB Stick με τις ψηφιακές εφαρμογές.
 • Δικαίωμα συμμετοχής σε ένα από τα επόμενα σεμινάρια.

Β. Τεστ:

 • Τρεις (3) δωρεάν κωδικούς χορήγησης τεστ (έναν για τη χορήγηση δοκιμασιών για τη Γλωσσική Αξιολόγηση, έναν για τη χορήγηση δοκιμασιών για τη σύντομη έκδοση ανίχνευσης Αναπτυξιακής Γλωσσικής Διαταραχής (Α.Γ.Δ.) και έναν για τη χορήγηση των δοκιμασιών για τη σύντομη έκδοσης ανίχνευσης Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (Ε.Μ.Δ.)) για εξοικείωση με τις ψηφιακές εφαρμογές. Οι δωρεάν κωδικοί χορήγησης προσφέρονται σε όλους τους χορηγητές του πακέτου.
 • Κωδικούς χορήγησης για την ολοκλήρωση ισάριθμων αξιολογήσεων με αυτόματη εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε αρχείο pdf. (Η χρήση των κωδικών χορήγησης μπορεί να γίνει μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της online διαδικασίας πιστοποίησης).

Γ. Προβολή (για κάθε έναν από τους χορηγητές):

 • Επιτραπέζιο stand Α6 για την προβολή του πιστοποιητικού χορηγητή.
 • Ενημερωτικό υλικό για τους γονείς ώστε να πληροφορηθούν για το ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ και τις υπηρεσίες που μπορείτε να τους προσφέρετε.

Με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης κάθε ένας χορηγητής θα λάβει ταχυδρομικά βεβαιώσεις πιστοποίησης σε διάσταση Α4 (για να την αναρτήσει στο χώρο του) και Α6 (για να την τοποθετήσει στο επιτραπέζιο stand). Παράλληλα, θα έχει τη δυνατότητα αγοράς επιπλέον κωδικών χορήγησης (επιλέξτε εδώ για να δείτε τον ισχύοντα τιμοκατάλογο).

2. Μελέτη on-line εκπαιδευτικού υλικού

Μελέτη On-line εκπαιδευτικού υλικούΟι υποψήφιοι χορηγητές αποκτούν πρόσβαση στο αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για θέματα όπως:

 • Περιγραφή των διαδικασιών στάθμισης και διασφάλισης ποιοτικών ψυχομετρικών χαρακτηριστικών.
 • Γενικές οδηγίες χρήσης της ψηφιακής εφαρμογής χορήγησης.
 • Γενικές οδηγίες χρήσης της ψηφιακής εφαρμογής διαχείρισης για βαθμολόγηση συγκεκριμένων δοκιμασιών κι εξαγωγή αποτελεσμάτων.
 • Ειδικές οδηγίες βαθμολόγησης δοκιμασιών παραγωγής λόγου (π.χ. αφηγήσεις, κτλ.) και εξάσκηση/πρακτικές εφαρμογές.
 • Διαμόρφωση του αναπτυξιακού προφίλ του παιδιού και σύνταξη ατομικής αναφοράς με βάση το αυτοματοποιημένο πρότυπο.
 • Ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
3. Επιτυχή ολοκλήρωση της on-line δοκιμασίας πιστοποίησης

TestΟι υποψήφιοι χορηγητές αφού μελετήσουν το on-line εκπαιδευτικό υλικό θα έχουν δικαίωμα ολοκλήρωσης της on-line δοκιμασίας πιστοποίησης. Η δοκιμασία αυτή περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου (π.χ. πολλαπλών επιλογών) για τον έλεγχο των γνώσεων των υποψηφίων εξεταστών – χορηγητών του ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της δοκιμασίας θα οδηγεί αυτόματα στη λήψη του «Πιστοποιητικού Εξεταστή».Δείγμα βεβαίωσης