Σύνδεση

Νέα έκδοση των ψηφιακών εφαρμογών
Η νέα έκδοση ενεργοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2023.

Η ειδική έκδοση ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ®/Α.Γ.Δ. σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με σκοπό να προσφέρει τη δυνατότητα της ανίχνευσης παιδιών ηλικίας 4 έως 7 ετών που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση Αναπτυξιακής Γλωσσικής Διαταραχής (Α.Γ.Δ.).

ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ/Α.Γ.Δ.

Η Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (Α.Γ.Δ.) αναφέρεται σε πρωτογενείς γλωσσικές δυσκολίες στην κατανόηση και στην παραγωγή του προφορικού λόγου που δεν σχετίζονται με εγκεφαλική βλάβη, επίκτητη επιληπτική αφασία, νευροεκφυλιστικές καταστάσεις, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, αισθητηριακή-νευρική απώλεια ακοής ή διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (ΔΑΦ) και νοητική αναπηρία.

Η ειδική έκδοση ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ®/Α.Γ.Δ. προέκυψε από τη συγκριτική μελέτη σε ομάδες παιδιών με εξισωμένα χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, κοινωνικοοικονομικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο) που εκπονήθηκε από μέλη της επιστημονικής ομάδας του ΛΟΓΟΜΕΤΡΟΥ® (Ράλλη Α.Μ. και Αντωνίου Φ., από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μουζάκη Α. από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης). Τα ευρήματα που προέκυψαν προσφέρουν την απαραίτητη εμπειρική τεκμηρίωση για την ανιχνευτική εγκυρότητα ενός υποσυνόλου δοκιμασιών από την πλήρη έκδοση του εργαλείου ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ®.

Οι συγκεκριμένες δοκιμασίες που αναδείχθηκαν αξιολογούν

  • τη φωνολογική επίγνωση σε επίπεδο συλλαβής (δοκιμασία απαλοιφής συλλαβής)
  • τη φωνολογική επίγνωση σε επίπεδο φωνήματος (δοκιμασία απαλοιφής φωνήματος)
  • τη λεξιλογική γνώση (δοκιμασία κατονομασίας εικόνων)
  • τη μορφολογική επίγνωση (δοκιμασία ψευδολέξεων- ρήματα)

Οι επιδόσεις των παιδιών σε μεταγλωσσικές δεξιότητες (φωνολογική και μορφολογική επίγνωση) αλλά και η λεξιλογική τους γνώση σε εκφραστικό αποτελούν σημαντικούς δείκτες πρόβλεψης για τον έγκαιρο και έγκυρο εντοπισμό παιδιών με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή. Στη συνέχεια, η έγκαιρη και έγκυρη παροχή παρέμβασης στα παιδιά με Α.Γ.Δ. τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο από τους επαγγελματίες αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για την υποστήριξή των παιδιών με στόχο τόσο τη βελτίωση των γλωσσικών τους δεξιοτήτων όσο και τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης περαιτέρω δυσκολιών στις σχολικές επιδόσεις, στις κοινωνικές σχέσεις και στην ψυχολογική τους ευημερία.