Σύμφωνα με τη Γλωσσολογία η γλώσσα αποτελεί ένα σύστημα το οποίο αποτελείται από διαφορετικά επίπεδα, τα οποία είναι:

Επίσης η γλώσσα περιλαμβάνει δύο βασικές διαστάσεις ως προς τη χρήση της: