Σύνδεση

Ένας μεγάλος αριθμός μαθησιακών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, αναφέρεται στις γλωσσικές δεξιότητες. Η έγκαιρη ανίχνευση γλωσσικών δυσκολιών σε παιδιά με σκοπό την  παρέμβαση για τη βελτίωση των δυσκολιών αυτών προσφέρει μείωση των δευτερογενών προβλημάτων (άγχος, ματαίωση, προβλήματα συμπεριφοράς εξαιτίας της χαμηλής σχολικής επίδοσης) καθώς και των μαθητών που παραπέμπονται για αξιολόγηση & παρέμβαση στην ειδική αγωγή. Στη προσπάθεια αυτή σημαντικό ρόλο έχει το Λογόμετρο®  που κυκλοφόρησε στην αγορά το 2017 και αποτελεί το μοναδικό ψηφιακό, σταθμισμένο εργαλείο (τεστ) για τη  Γλωσσική Αξιολόγηση των Παιδιών στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία (4 έως 7 ετών).

Το Λογόμετρο®  – Εταιρική Παροχή είναι μια ολοκληρωμένη υπηρεσία η οποία περιλαμβάνει τη χορήγηση του τεστ και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων από επαγγελματία ειδικής αγωγής, κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο στο Λογόμετρο®.