Σύνδεση

Νέα έκδοση των ψηφιακών εφαρμογών
Η νέα έκδοση ενεργοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2023.

Το εργαλείο απευθύνεται σε ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, 
κι εκπαιδευτικούς προσχολικής και σχολικής ηλικίας
που με την κατάλληλη επιμόρφωση θα αξιολογούν σύντομα και με ευκολία 
τις γλωσσικές δεξιότητες παιδιών 4 έως 7 ετών.