Σύνδεση

Mobile Awards 2017 GOLD

Το εργαλείο απευθύνεται σε ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, 
κι εκπαιδευτικούς προσχολικής και σχολικής ηλικίας
που με την κατάλληλη επιμόρφωση θα αξιολογούν σύντομα και με ευκολία 
τις γλωσσικές δεξιότητες παιδιών 4 έως 7 ετών.