Σύνδεση

Νέα έκδοση των ψηφιακών εφαρμογών
Η νέα έκδοση ενεργοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2023.

To ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ αποτελεί πρωτότυπο εργαλείο γλωσσικής αξιολόγησης
που περιλαμβάνει μια πλήρη συστοιχία επιμέρους δοκιμασιών,
οι οποίες σταθμίστηκαν σε Πανελλαδικό μαθητικό δείγμα 1.000+ παιδιών.

Το εργαλείο αυτό αποτελεί τη βάση για έγκυρο και έγκαιρο εντοπισμό παιδιών 
ηλικίας 4 έως 7 ετών που κινδυνεύουν να εμφανίσουν γλωσσικές διαταραχές, 
ή δυσκολίες στη μάθηση του γραπτού λόγου κατά τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο.

 

Με την αξιοποίηση των επιμέρους δοκιμασιών αξιολογούνται τα ακόλουθα:

 Ο Προφορικός Λόγος:

Φωνολογική Επίγνωση και Επεξεργασία (Ομοιότητα / διαφορά αρχικής συλλαβής / φωνήματος, ανάλυση, σύνθεση & απαλοιφή συλλαβής / φωνήματος)
Σημασιολογική Ανάπτυξη (Προσληπτικό / εκφραστικό λεξιλόγιο, κατονομασία εικόνων)
Μορφολογική Επίγνωση (Επιγλωσσικό / μεταγλωσσικό επίπεδο, ρήμα / ουσιαστικό)
Πραγματολογική Επάρκεια (Επικοινωνιακή πρόθεση / ανταπόκριση, έκφραση συναισθήματος, κοινωνικές συμβάσεις)
Αφηγηματικός Λόγος (Αναδιήγηση / ελεύθερη αφήγηση)
Ακουστική Κατανόηση (Ακολουθία οδηγιών & κατανόηση ιστορίας)

Ο Γραπτός Λόγος:

Γνώση Αλφαβήτου (Αναγνώριση γραμμάτων & φθόγγων)
Αναδυόμενη Γραφή (Γραφή ονόματος & επινοημένη γραφή)