Σύνδεση

Νέα έκδοση των ψηφιακών εφαρμογών
Η νέα έκδοση ενεργοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2023.

Συνιστά μια πλήρη συστοιχία γλωσσικής αξιολόγησης που προέκυψε από μεγάλης κλίμακας διαχρονική μελέτη και μελέτη στάθμισης, οι οποίες διεξήχθησαν από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 Διαθέτει παιγνιώδες και πολυμεσικό περιβάλλον αξιολόγησης, ελκυστικά γραφικά και ευχρηστία:

✔ Εύκολη και διασκεδαστική χορήγηση σε όλους τους μαθητές
✔ Εύκολη κι αξιόπιστη βαθμολόγηση
✔ Αυτοματοποιημένη έκδοση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης

Παρέχει έγκυρη κι αξιόπιστη εκτίμηση των χαρακτηριστικών υψηλού κινδύνου για προβλήματα λόγου ή/και δυσκολίες στη μάθηση του γραπτού λόγου κατά την είσοδο στο σχολείο.

 Προσφέρει άμεση σύνδεση με τις κατάλληλες παρεμβατικές δραστηριότητες για την εστιασμένη αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών.

 Οδηγεί στη πρόληψη των δευτερογενών προβλημάτων (άγχος, ματαίωση, προβλήματα συμπεριφοράς εξαιτίας της χαμηλής σχολικής επίδοσης).