Σύνδεση

Νέα έκδοση των ψηφιακών εφαρμογών
Η νέα έκδοση ενεργοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2023.
Νέα έκδοση

Η νέα έκδοση ενεργοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2023.

On-line Σεμινάριο

Παρουσίαση του Λογόμετρου©  σε Λογοθεραπευτές της Ρουμανίας στο πλαίσιο Συνεδρίου

On-line Σεμινάριο

Οι νέες εκδόσεις του Λογόμετρου® στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας