Σύνδεση

Mobile Awards 2017 GOLD
On-line Σεμινάριο

Η INTE*LEARN διοργανώνει νέο διαδικτυακό σεμινάριο εκπαίδευσης και πιστοποίησης στο ψυχομετρικό εργαλείο ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ.
Διάρκεια: 8 ώρες κατανεμημένες σε 2 ημέρες: 20 & 21 Νοεμβρίου 2021 (09:00-13:00).

On-line Σεμινάριο

Σε συνέχεια της αυξημένης ζήτησης διαδικτυακών σεμιναρίων στην εκπαίδευση και πιστοποίηση στο ψυχομετρικό εργαλείο ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ, η INTE*LEARN διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο 8 ωρών κατανεμημένο σε 2 ημέρες: το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Ιουνίου (09:00 - 13:00).

2ο έτος συνεργασίας με το ΕΑΠ

Το ΕΑΠ για 2η συνεχή χρονιά δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος: «Επιστήμες της Αγωγής: Εδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου» να γνωρίσουν, να εκπαιδευτούν και να πιστοποιηθούν στο ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ.