Σύνδεση

Νέα έκδοση των ψηφιακών εφαρμογών
Η νέα έκδοση ενεργοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2023.
On-line Σεμινάριο

Σε συνέχεια της αυξημένης ζήτησης διαδικτυακών σεμιναρίων στην εκπαίδευση και πιστοποίηση στο ψυχομετρικό εργαλείο ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ, η INTE*LEARN διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο 8 ωρών κατανεμημένο σε 2 ημέρες: το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Ιουνίου (09:00 - 13:00).

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων ΖΟΟΜ.
(Επιλέξτε εδώ για το πρόγραμμα του σεμιναρίου.)

Απευθύνεται σε λογοπαθολόγους, λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, παιδιάτρους-αναπτυξιολόγους, εκπαιδευτικούς προσχολικής και σχολικής ηλικίας καθώς επίσης και ερευνητές που επιθυμούν να αξιολογούν σύντομα και με ευκολία τις γλωσσικές δεξιότητες παιδιών 4 έως 7 ετών.

Στο σεμινάριο θα αναλυθούν τα ακόλουθα θέματα: 
• Αρχές & στόχοι της γλωσσικής αξιολόγησης
• Χαρακτηριστικά, δομή & διαδικασία σταθμισμένων αξιολογήσεων
• Παρουσίαση των εφαρμογών & των δοκιμασιών του ΛΟΓΟΜΕΤΡΟΥ
• Κανόνες βαθμολόγησης με παραδείγματα & πρακτική εξάσκηση
• Ερμηνεία των αποτελεσμάτων
• Διαμόρφωση της αναφοράς & οργάνωση παρεμβάσεων

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο οι εκπαιδευόμενοι:
• θα αποκτήσουν πρόσβαση στις ψηφιακές εφαρμογές (λειτουργικό σύστημα Windows) και στον οδηγό χρήσης και βαθμολόγησης του ΛΟΓΟΜΕΤΡΟΥ,
• θα λάβουν δωρεάν έναν κωδικό χορήγησης για πρακτική εφαρμογή της αξιολογητικής διαδικασίας,
• θα λάβουν (μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης), σε ηλεκτρονική μορφή, βεβαίωση πιστοποίησης.
Τέλος, οι συμμετέχοντες θα έχουν έκπτωση 10% στην τιμή αγοράς κωδικών χορήγησης μέσω ειδικών κουπονιών που θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν μέχρι και 10 ημέρες μετά το σεμινάριο.


ΚΟΣΤΟΣ:

• Ατομικές εγγραφές: 180,00€
• Ομαδική συμμετοχή 2 - 4 ατόμων: 170,00€/άτομο
• Ομαδική συμμετοχή 5 και άνω ατόμων: 160,00€/άτομο
Οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α 24%

Εγγραφές μέχρι 2/6/2021.
Μέγιστο πλήθος συμμετεχόντων: 35 άτομα.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.