Σύνδεση

Νέα έκδοση των ψηφιακών εφαρμογών
Η νέα έκδοση ενεργοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2023.
On-line Σεμινάριο

Παρουσίαση στο πλαίσιο του συνεδρίου

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Ερευνητών της Πρώιμης Σχολικής Εκπαίδευσης οργάνωσε τον Αύγουστο στη Γλασκώβη, στο University of Strathclyde,  το ετήσιο συνέδριό του με θέμα «Cultures of play: Actors, Affordances and Arenas».

Στο πλαίσιο του συνεδρίου η Αγγελική Μουζάκη εκ μέρους της Επιστημονικής Ομάδας του Λογόμετρου παρουσίασε το Λογόμετρο στα πλαίσια εισήγησης με θέμα: «Play by ear with Logometro: An innovative approach to language assessment for young children».