Σύνδεση

Νέα έκδοση των ψηφιακών εφαρμογών
Η νέα έκδοση ενεργοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2023.
On-line Σεμινάριο

Οι νέες εκδόσεις του Λογόμετρου® στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας

Στο πλαίσιο του 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Σχολικής Ψυχολογίας με θέμα: Το σχολείο (μάς) αλλάζει! Η συμβολή της σχολικής ψυχολογίας, οι κυρίες Φαίη Αντωνίου, Ασημίνα Ράλλη και Αγγελική Μουζάκη παρουσίασαν τις νέες εφαρμογές του Λογόμετρου στην εισήγηση με θέμα: Μπορούν να εντοπιστούν εύκολα οι γλωσσικές και μαθησιακές δυσκολίες στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία;

Οι νέες εκδόσεις αφορούν στην ανίχνευση Αναπτυξιακής Γλωσσικής Διαταραχής και στην ανίχνευση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών, περιλαμβάνουν αναλυτική αναφορά με τα αποτελέσματα και μπορούν να χορηγηθούν σε ιδιαίτερα μειωμένο χρόνο σε σχέση με την πλήρη έκδοση του ΛΟΓΟΜΕΤΡΟΥ.