Σύνδεση

Νέα έκδοση των ψηφιακών εφαρμογών
Η νέα έκδοση ενεργοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2023.
Νέα έκδοση

Η νέα έκδοση ενεργοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2023.

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε τη νέα έκδοση του ΛΟΓΟΜΕΤΡΟΥ που περιλαμβάνει δύο σύντομες ανιχνευτικές εκδόσεις για Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.

Η νέα έκδοση περιλαμβάνει επίσης πολλές νέες βελτιώσεις και διευκολύνσεις:Η νέα έκδοση περιλαμβάνει επίσης πολλές νέες βελτιώσεις και διευκολύνσεις:

  • Δυνατότητα αλλαγής της σύνθεσης ενός τεστ.
  • Εμφάνιση επιμέρους αποτελεσμάτων για τις δοκιμασίες του Αφηγηματικού Λόγου, της Φωνολογικής Επίγνωσης και της Λεξιλογικής Γνώσης.
  • Δυνατότητα ελέγχου μικροφώνου και κάμερας στην ψηφιακή εφαρμογή χορήγησης.

Για τη χρήση των σύντομων ανιχνευτικών εκδόσεων δημιουργήθηκαν νέοι αντίστοιχοι κωδικοί χορήγησης τους οποίους μπορείτε να προμηθεύεστε με τον γνωστό τρόπο από το διαδικτυακό τόπο του ΛΟΓΟΜΕΤΡΟΥ.