Σύνδεση

Νέα έκδοση των ψηφιακών εφαρμογών
Η νέα έκδοση ενεργοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2023.
On-line Σεμινάριο

Σε συνέχεια της αυξημένης ζήτησης διαδικτυακών σεμιναρίων στην εκπαίδευση και πιστοποίηση στο ψυχομετρικό εργαλείο ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ, η INTE*LEARN διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο 8 ωρών κατανεμημένο σε 2 ημέρες: το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Ιουνίου (09:00 - 13:00).

2ο έτος συνεργασίας με το ΕΑΠ

Το ΕΑΠ για 2η συνεχή χρονιά δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος: «Επιστήμες της Αγωγής: Εδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου» να γνωρίσουν, να εκπαιδευτούν και να πιστοποιηθούν στο ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ.

On-line Σεμινάριο από τον ΣΕΛΛΕ

Ο Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ) διοργανώνει σεμινάριο εκπαίδευσης στην καινοτόμο τεχνολογική εφαρμογή για τη σταθμισμένη γλωσσική αξιολόγηση παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ την Κυριακή 07/02/2021.