Σύνδεση

Νέα έκδοση των ψηφιακών εφαρμογών
Η νέα έκδοση ενεργοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2023.

Επιστημονική ομάδα

Η Επιστημονική Ομάδα σχεδίασε, υλοποίησε και στάθμισε το ψυχομετρικό εργαλείο ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ
και είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των εξεταστών και το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.

Η Επιστημονική Ομάδα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

mouzaki       ralli 200       antoniou 200      

      VDiamanti 200       papaioannou sophia 200      

 

Υλοποίηση

H ομάδα της εταιρίας INTE*LEARN η οποία αποτελείται από προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς σχεδιαστές, γραφίστες,
ψηφιοποίησε τα τεστ και το αυτόματο σύστημα βαθμολόγησης και υλοποιεί τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.

Παράλληλα, υλοποιεί τα e-learning μαθήματα και είναι υπεύθυνη για την οργάνωση των σεμιναρίων.

intelearn logo

Εκπαίδευση για τη χορήγηση και βαθμολόγηση του ψυχομετρικού εργαλείου ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ
παρέχεται MONO από την επιστημονική ομάδα (ή εντεταλμένους συνεργάτες της) και την εταιρεία INTE*LEARN.
Όλα τα δικαιώματα του ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ καθώς και το περιεχόμενό του
ανήκουν στην επιστημονική ομάδα και στην εταιρεία INTE*LEARN.