Η Βασιλική Διαμαντή κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία από το Institute of Education, University of London και διδακτορικό δίπλωμα από το University College London.
Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και ως καθηγήτρια ψυχολογίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος Deree. Έχει πολυετή εμπειρία ως εκπαιδευτική ψυχολόγος στην αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών και στην εκπαιδευτική παρέμβαση σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.
Η ερευνητική της δραστηριότητα εστιάζεται στη μελέτη της μορφολογικής επίγνωσης και στην ανάπτυξη των αναγνωστικών και ορθογραφικών δεξιοτήτων, στην πρώιμη ανίχνευση γλωσσικών και γνωστικών δυσκολιών αλλά και δυσκολιών γραμματισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, στη μελέτη ορθογραφικών δυσκολιών σε παιδιά με δυσλεξία, καθώς και στη διαγλωσσική μελέτη της δυσλεξίας.