Η Αγγελική Μουζάκη σπούδασε στη Ράλλειο Παιδαγωγική Ακαδημία Πειραιά και στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο τμήμα Curriculum & Instruction του Southern Illinois University, και το διδακτορικό της στο University of Houston (Educational Psychology & Individual Differences).
Εργάστηκε για μια εξαετία ως Research Associate στην Αναπτυξιακή Κλινική του Παιδιατρικού Τμήματος της Ιατρικής Σχολής του University of Texas όπου ασχολήθηκε με την κλινική αξιολόγηση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές της ανάπτυξης και νοητική στέρηση. Επίσης, το ίδιο διάστημα συμμετείχε στην ομάδα δημιουργίας ενός εργαλείου ανίχνευσης αναγνωστικών δυσκολιών (Τexas Primary Reading Inventory) με κρατική χρηματοδότηση, το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα σε περισσότερες από 75.000 τάξεις (Α'-Γ' Δημοτικού) σε 38 πολιτείες των ΗΠΑ.
Στην Ελλάδα, συμμετείχε στην ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Κρήτης για την στάθμιση ανιχνευτικών εργαλείων αξιολόγησης δεξιοτήτων προσοχής, συγκέντρωσης και επιτελικών λειτουργιών σε μαθητές με μαθησιακά προβλήματα που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (12 Ανιχνευτικά εργαλεία) καθώς επίσης και στο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για τις μαθησιακές δυσκολίες.
Έχει 25ετή εμπειρία στην οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων σε εκπαιδευτικούς προσχολικής και σχολικής ηλικίας για τις μαθησιακές δυσκολίες στις ΗΠΑ (Texas Education Agency, Houston Independent School District, US Νational Institute of Health, Brookes Publishing) και στην Ελλάδα (ΠΕΚ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο).
Το ερευνητικό της έργο έχει δημοσιευτεί σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και εστιάζεται στη μελέτη της ανάπτυξης και διαταραχών της ανάγνωσης και της ορθογραφίας και στην πρόληψη των μαθησιακών δυσκολιών.