Σύνδεση

ΕΡΕΥΝΩ & ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ 100.1

Πακέτο μιας θέσης πιστοποίησης ερευνητή και 100 κωδικών χορήγησης για ερευνητική χρήση (χωρίς έκδοση αναφοράς).

Το πακέτο ΕΡΕΥΝΩ & ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ 100.1 περιλαμβάνει ότι χρειάζεστε για την εξ αποστάσεως εκπαίδευσή σας στη χρήση και βαθμολόγηση του εργαλείου ΛΟΓΟΜΕΤΡΟΥ (στο δικό σας χώρο και διαθέσιμο χρόνο) και την προετοιμασία σας ως πιστοποιημένοι χορηγητές.

Με το ΕΡΕΥΝΩ & ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ 100.1 αποκτάτε άμεσα πρόσβαση στο εργαλείο για να το μελετήσετε, να εξασκηθείτε στη χρήση/βαθμολόγησή του και να λάβετε μέρος στο online τεστ πιστοποίησης (απεριόριστος αριθμός προσπαθειών). Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας θα έχετε τη δυνατότητα να χορηγείτε άμεσα το εργαλείο για τους ερευνητικούς σας σκοπούς.

ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ Πακέτο

Το πακέτο ΕΡΕΥΝΩ & ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ 100.1 περιλαμβάνει:

Α. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση:

  • Έντυπο οδηγό χορήγησης και βαθμολόγησης με αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα.
  • Πρόσβαση στο on-line εκπαιδευτικό υλικό (οδηγός, ψηφιακό μάθημα).
  • USB Stick με τις ψηφιακές εφαρμογές.
  • Απεριόριστο αριθμό προσπαθειών στο on-line test πιστοποίησης.
  • Δικαίωμα συμμετοχής σε ένα από τα επόμενα δια ζώσης σεμινάρια που θα προσφερθούν.

Β. Τεστ:

  • Τρεις (3) δωρεάν κωδικούς χορήγησης τεστ (έναν για τη χορήγηση δοκιμασιών για τη Γλωσσική Αξιολόγηση, έναν για τη χορήγηση δοκιμασιών για τη σύντομη έκδοση ανίχνευσης Αναπτυξιακής Γλωσσικής Διαταραχής (Α.Γ.Δ.) και έναν για τη χορήγηση των δοκιμασιών για τη σύντομη έκδοσης ανίχνευσης Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (Ε.Μ.Δ.)) για εξοικείωση με τις ψηφιακές εφαρμογές.
  • Εκατό (100) κωδικούς χορήγησης για την ολοκλήρωση ισάριθμων αξιολογήσεων για ερευνητικούς σκοπούς ΧΩΡΙΣ αυτόματη εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε αρχείο pdf. Οι κωδικοί χορήγησης θα αφορούν τη Γλωσσική Αξιολόγηση, τη σύντομη έκδοση Α.Γ.Δ. και τη σύντομη έκδοση Ε.Μ.Δ. σύμφωνα με την αναλογία που θα επιλέξετε στη φόρμα αγοράς. Οι κωδικοί χορήγησης δεν έχουν ημερομηνία λήξης. (Η χρήση των κωδικών χορήγησης μπορεί να γίνει μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της online διαδικασίας πιστοποίησης).

Γ. Προβολή:

  • Επιτραπέζιο stand Α6 για την προβολή του πιστοποιητικού χορηγητή στο γραφείο σας.

Με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης θα λάβετε ταχυδρομικά βεβαιώσεις πιστοποίησης σε διάσταση Α4 (για να την αναρτήσετε στο χώρο σας) και Α6 (για να την τοποθετήσετε στο επιτραπέζιο stand). Παράλληλα, θα έχετε τη δυνατότητα αγοράς επιπλέον κωδικών χορήγησης για ερευνητικούς σκοπούς στην τιμή του 1€ ανά κωδικό καθώς και κωδικών χορήγησης που οδηγούν σε αυτόματη έκδοση αναφοράς των αποτελεσμάτων (επιλέξτε εδώ για να δείτε τον ισχύοντα τιμοκατάλογο).

Διάρκεια: Απεριόριστη
Τιμή: 220,00€