Σύνδεση

ΕΡΕΥΝΩ & ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ 900.3

Πακέτο τριών θέσεων πιστοποίησης ερευνητών και 900 κωδικών χορήγησης για ερευνητική χρήση (χωρίς έκδοση αναφοράς).

Το ΕΡΕΥΝΩ & ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ 900.3 περιλαμβάνει ότι απαιτείται για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη χρήση και βαθμολόγηση του εργαλείου ΛΟΓΟΜΕΤΡΟΥ τριών ερευνητών (στο δικό τους χώρο και διαθέσιμο χρόνο) και την προετοιμασία τους ως πιστοποιημένοι χορηγητές.

Το ΕΡΕΥΝΩ & ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ 900.3 παρέχει άμεσα πρόσβαση τόσο στο εργαλείο για μελέτη και εξάσκηση στη χρήση/βαθμολόγησή του όσο και στο online τεστ πιστοποίησης (απεριόριστος αριθμός προσπαθειών). Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάθε ένας από τους τρεις ερευνητές θα έχει τη δυνατότητα να χορηγεί άμεσα το εργαλείο για τους ερευνητικούς του σκοπούς.

ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ Πακέτο

Το πακέτο ΕΡΕΥΝΩ & ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ 900.3 περιλαμβάνει:

Α. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (για κάθε έναν από τους ερευνητές):

  • Έντυπο οδηγό χορήγησης και βαθμολόγησης με αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα.
  • Πρόσβαση στο on-line εκπαιδευτικό υλικό (οδηγός, ψηφιακό μάθημα).
  • USB Stick με τις ψηφιακές εφαρμογές.
  • Απεριόριστο αριθμό προσπαθειών στο online test πιστοποίησης.
  • Δικαίωμα συμμετοχής σε ένα από τα επόμενα δια ζώσης σεμινάρια που θα προσφερθούν.

Β. Τεστ:

  • Τρεις (3) δωρεάν κωδικούς χορήγησης τεστ (έναν για τη χορήγηση δοκιμασιών για τη Γλωσσική Αξιολόγηση, έναν για τη χορήγηση δοκιμασιών για τη σύντομη έκδοση ανίχνευσης Αναπτυξιακής Γλωσσικής Διαταραχής (Α.Γ.Δ.) και έναν για τη χορήγηση των δοκιμασιών για τη σύντομη έκδοσης ανίχνευσης Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (Ε.Μ.Δ.)) για εξοικείωση με τις ψηφιακές εφαρμογές. Οι δωρεάν κωδικοί χορήγησης προσφέρονται σε όλους τους χορηγητές του πακέτου.
  • Εννιακόσιους (900) συνολικά κωδικούς χορήγησης για την ολοκλήρωση ισάριθμων αξιολογήσεων για ερευνητικούς σκοπούς ΧΩΡΙΣ αυτόματη εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε αρχείο pdf. Οι κωδικοί χορήγησης θα αφορούν τη Γλωσσική Αξιολόγηση, τη σύντομη έκδοση Α.Γ.Δ. και τη σύντομη έκδοση Ε.Μ.Δ. σύμφωνα με την αναλογία που θα επιλέξετε στη φόρμα αγοράς. Οι κωδικοί χορήγησης δεν έχουν ημερομηνία λήξης και μπορούν να διαμοιράζονται ανάμεσα στους τρεις ερευνητές. (Η χρήση των κωδικών χορήγησης μπορεί να γίνει μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της online διαδικασίας πιστοποίησης).

Γ. Προβολή (για κάθε έναν από τους ερευνητές):

  • Επιτραπέζιο stand Α6 για την προβολή του πιστοποιητικού χορηγητή.

Με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης κάθε ένας ερευνητής θα λάβει ταχυδρομικά βεβαιώσεις πιστοποίησης σε διάσταση Α4 (για να την αναρτήσει στο χώρο του) και Α6 (για να την τοποθετήσει στο επιτραπέζιο stand). Παράλληλα, θα έχει τη δυνατότητα αγοράς επιπλέον κωδικών χορήγησης για ερευνητικούς σκοπούς στην τιμή του 1€ ανά κωδικό καθώς και κωδικών χορήγησης που οδηγούν σε αυτόματη έκδοση αναφοράς των αποτελεσμάτων (επιλέξτε εδώ για να δείτε τον ισχύοντα τιμοκατάλογο).

Διάρκεια: Απεριόριστη
Τιμή: 1.260,00€