Σύνδεση

ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ 40.1

ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ 40.1

Πακέτο μιας θέσης πιστοποίησης και σαράντα κωδικών χορήγησης.

Το πακέτο ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ 40.1 περιλαμβάνει ότι χρειάζεστε για την εξ αποστάσεως εκπαίδευσή σας στη χρήση και βαθμολόγηση του εργαλείου ΛΟΓΟΜΕΤΡΟΥ (στο δικό σας χώρο και διαθέσιμο χρόνο) και την προετοιμασία σας ως πιστοποιημένοι χορηγητές.

Με το ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ 40.1 αποκτάτε άμεσα πρόσβαση στο εργαλείο για να το μελετήσετε, να εξασκηθείτε στη χρήση/βαθμολόγησή του και να λάβετε μέρος στο online τεστ πιστοποίησης (απεριόριστος αριθμός προσπαθειών). Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας θα έχετε τη δυνατότητα να χορηγείτε άμεσα το εργαλείο.

ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ Πακέτο

Το πακέτο ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ 40.1 περιλαμβάνει:

Α. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση:

  • Έντυπο οδηγό χορήγησης και βαθμολόγησης με αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα.
  • Πρόσβαση στο on-line εκπαιδευτικό υλικό (οδηγός, ψηφιακό μάθημα).
  • USB Stick με τις ψηφιακές εφαρμογές.
  • Απεριόριστο αριθμό προσπαθειών στο online test πιστοποίησης.
  • Δικαίωμα συμμετοχής σε ένα από τα επόμενα δια ζώσης σεμινάρια που θα προσφερθούν.

Β. Τεστ:

  • Τρεις (3) δωρεάν κωδικούς χορήγησης τεστ (έναν για τη χορήγηση δοκιμασιών για τη Γλωσσική Αξιολόγηση, έναν για τη χορήγηση δοκιμασιών για τη σύντομη έκδοση ανίχνευσης Αναπτυξιακής Γλωσσικής Διαταραχής (Α.Γ.Δ.) και έναν για τη χορήγηση των δοκιμασιών για τη σύντομη έκδοσης ανίχνευσης Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (Ε.Μ.Δ.)) για εξοικείωση με τις ψηφιακές εφαρμογές.
  • Σαράντα (40) κωδικούς χορήγησης για την ολοκλήρωση ισάριθμων αξιολογήσεων με αυτόματη εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε αρχείο pdf. Οι κωδικοί χορήγησης θα αφορούν τη Γλωσσική Αξιολόγηση, τη σύντομη έκδοση Α.Γ.Δ. και τη σύντομη έκδοση Ε.Μ.Δ. σύμφωνα με την αναλογία που θα επιλέξετε στη φόρμα αγοράς. Οι κωδικοί χορήγησης δεν έχουν ημερομηνία λήξης. (Η χρήση των κωδικών χορήγησης μπορεί να γίνει μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της online διαδικασίας πιστοποίησης).

Γ. Προβολή:

  • Επιτραπέζιο stand Α6 για την προβολή του πιστοποιητικού χορηγητή στο γραφείο σας.
  • Ενημερωτικό υλικό για τους γονείς ώστε να πληροφορηθούν για το ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ και τις υπηρεσίες που μπορείτε να τους προσφέρετε.

Με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης θα λάβετε ταχυδρομικά βεβαιώσεις πιστοποίησης σε διάσταση Α4 (για να την αναρτήσετε στο χώρο σας) και Α6 (για να την τοποθετήσετε στο επιτραπέζιο stand). Παράλληλα, θα έχετε τη δυνατότητα αγοράς επιπλέον κωδικών χορήγησης (επιλέξτε εδώ για να δείτε τον ισχύοντα τιμοκατάλογο).

Διάρκεια: Απεριόριστη
Τιμή: 540,00€