Σύνδεση

Mobile Awards 2017 GOLD

ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ 50.2

ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ 50.2

Πακέτο δύο θέσεων πιστοποίησης και πενήντα κωδικών χορήγησης.

Το ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ 50.2 απευθύνεται σε ιδιωτικά κέντρα και περιλαμβάνει ότι απαιτείται για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη χρήση και βαθμολόγηση του εργαλείου ΛΟΓΟΜΕΤΡΟΥ δύο επαγγελματιών (στο δικό τους χώρο και διαθέσιμο χρόνο) και την προετοιμασία τους ως πιστοποιημένοι χορηγητές.

Το ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ 50.2 παρέχει άμεσα πρόσβαση τόσο στο εργαλείο για μελέτη και εξάσκηση στη χρήση/βαθμολόγησή του όσο και στο online τεστ πιστοποίησης (απεριόριστος αριθμός προσπαθειών). Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάθε ένας από τους δύο χορηγητές θα έχει τη δυνατότητα να χορηγεί άμεσα το εργαλείο.

ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ Πακέτο

Το πακέτο ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ 50.2 περιλαμβάνει:

Α. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (για κάθε έναν από τους χορηγητές):

  • Έντυπο οδηγό χορήγησης και βαθμολόγησης με αναλυτικές οδηγίες και παραδείγματα.
  • Πρόσβαση στο on-line εκπαιδευτικό υλικό (οδηγός, ψηφιακό μάθημα).
  • USB Stick με τις ψηφιακές εφαρμογές.
  • Απεριόριστο αριθμό προσπαθειών στο online test πιστοποίησης.
  • Δικαίωμα συμμετοχής σε ένα από τα επόμενα δια ζώσης σεμινάρια που θα προσφερθούν.

Β. Τεστ:

  • Έναν (1) δωρεάν κωδικό χορήγησης τεστ (για κάθε έναν από τους χορηγητές) για εξοικείωση με τις ψηφιακές εφαρμογές.
  • Πενήντα (50) συνολικά κωδικούς χορήγησης για την ολοκλήρωση ισάριθμων αξιολογήσεων με αυτόματη εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε αρχείο pdf. Οι κωδικοί χορήγησης δεν έχουν ημερομηνία λήξης και μπορούν να διαμοιράζονται ανάμεσα στους δύο χορηγητές. (Η χρήση των κωδικών χορήγησης μπορεί να γίνει μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της online διαδικασίας πιστοποίησης).

Γ. Προβολή (για κάθε έναν από τους χορηγητές):

  • Επιτραπέζιο stand Α6 για την προβολή του πιστοποιητικού χορηγητή.
  • Ενημερωτικό υλικό για τους γονείς ώστε να πληροφορηθούν για το ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ και τις υπηρεσίες που μπορείτε να τους προσφέρετε.

Με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης κάθε ένας χορηγητής θα λάβει ταχυδρομικά βεβαιώσεις πιστοποίησης σε διάσταση Α4 (για να την αναρτήσει στο χώρο του) και Α6 (για να την τοποθετήσει στο επιτραπέζιο stand). Παράλληλα, θα έχει τη δυνατότητα αγοράς επιπλέον κωδικών χορήγησης (επιλέξτε εδώ για να δείτε τον ισχύοντα τιμοκατάλογο).

Διάρκεια: Απεριόριστη
Τιμή: 750,00€