Σύνδεση

Mobile Awards 2017 GOLD
Ευκαιρία επιδότησης εξοπλισμού από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Για πρώτη φορά χρηματοδότηση εταιριών με ΚΑΔ που σχετίζονται με την εκπαίδευση.

Οι δύο δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα» που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, προβλέπουν για 1η φορά τη χρηματοδότηση εταιριών με ΚΑΔ που σχετίζονται με την εκπαίδευση. 

Έτσι οι δράσεις αυτές έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα εκπαιδευτήρια κάθε είδους καθώς και τις ειδικότητες των λογοθεραπευτών, των ειδικών παιδαγωγών κ.λπ.

Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας και τεχνολογικών υποδομών των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και έχουν  ποσοστό επιδότησης 50%.Στις δράσεις αυτές μπορούν να ενταχθούν, ανάμεσα σε άλλα, η προμήθεια του ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ ( Πακέτα ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ και κωδικοί χορήγησης), τα έτοιμα Εκπαιδευτικά Λογισμικά μας αλλά και Νέες Ψηφιακές Εκπαιδευτικές Εφαρμογές και Παιχνίδια προκειμένου να παρέχετε τις δικές σας παρεμβάσεις στους μαθητές σας μέσω PC, iMAC, tablet (android, iOS).

Ημερομηνίες υποβολής αίτησης: από 11/06/2018 έως 17/09/2018