Σύνδεση

Mobile Awards 2017 GOLD
Το Πρώτο Σεμινάριο για το Λογόμετρο στην Κρήτη

Το 1ο σεμινάριο στο Ηράκλειο Κρήτης πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία!

Το ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ η νέα και καινοτόμα τεχνολογική εφαρμογή για τη σταθμισμένη γλωσσική αξιολόγηση παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας ξεκίνησε τα σεμινάρια για τη πιστοποίηση των χορηγητών.

Οι εισηγητές Αγγελική Μουζάκη και Γιώργος Παπαπαναγιώτου παρουσίασαν τα παιδαγωγικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου σε υποψήφιους χορηγητές: λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, νηπιαγωγούς κ.α..

Κοινή διαπίστωση των εκπαιδευομένων ήταν η ευχρηστία και η παιδαγωγική επάρκεια του εργαλείου καθώς και η ολοκληρωμένη κάλυψη όλου του εύρους των διαστάσεων του λόγου για τον εντοπισμό τυχόν δυσκολιών.

Τα επόμενα σεμινάρια στο Βόλο και στην Αθήνα για τον Μάιο και τον Ιούνιο αντίστοιχα, έχουν ήδη δρομολογηθεί.