Σύνδεση

Νέα έκδοση των ψηφιακών εφαρμογών
Η νέα έκδοση ενεργοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2023.
Το Δεύτερο Σεμινάριο για το Λογόμετρο στον Βόλο

Ενημέρωση του κοινού μετά το σεμινάριο του Βόλου.

Μετά το Ηράκλειο Κρήτης, ολοκληρώθηκε και το 2ο σεμινάριο για τους υποψηφίους χορηγητές του ΛΟΓΟΜΕΤΡΟΥ, της νέας και καινοτόμου τεχνολογικής εφαρμογής για τη σταθμισμένη γλωσσική αξιολόγηση παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Το 2ο σεμινάριο έγινε στο Βόλο στις 27 Μαίου.

Οι εισηγητές Αγγελική Μουζάκη, Φαίη Αντωνίου και Γιώργος Παπαπαναγιώτου εκπαίδευσαν του υποψηφίους χορηγητές (λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς) στα παιδαγωγικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου.

Ακολουθεί η Αθήνα... στις 10 Ιουνίου 2017.