Σύνδεση

Mobile Awards 2017 GOLD
Το Δεύτερο Σεμινάριο για το Λογόμετρο στον Βόλο

Ενημέρωση του κοινού μετά το σεμινάριο του Βόλου.

Μετά το Ηράκλειο Κρήτης, ολοκληρώθηκε και το 2ο σεμινάριο για τους υποψηφίους χορηγητές του ΛΟΓΟΜΕΤΡΟΥ, της νέας και καινοτόμου τεχνολογικής εφαρμογής για τη σταθμισμένη γλωσσική αξιολόγηση παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Το 2ο σεμινάριο έγινε στο Βόλο στις 27 Μαίου.

Οι εισηγητές Αγγελική Μουζάκη, Φαίη Αντωνίου και Γιώργος Παπαπαναγιώτου εκπαίδευσαν του υποψηφίους χορηγητές (λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς) στα παιδαγωγικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου.

Ακολουθεί η Αθήνα... στις 10 Ιουνίου 2017.