Σύνδεση

Mobile Awards 2017 GOLD
Ερευνητές σε όλη την Ελλάδα αξιοποιούν το ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ

Αναγνωρίζοντας το επιστημονικό υπόβαθρο στο οποίο βασίστηκε το ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ, Πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα προμηθεύονται το ψυχομετρικό εργαλείο ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ για ερευνητική χρήση.

Η έκδοση του ΛΟΓΟΜΕΤΡΟΥ για ερευνητική χρήση υποστηρίζει την έρευνα σε θέματα γλωσσικών δεξιοτήτων διευκολύνοντας την ανίχνευση γλωσσικών δυσκολιών σε παιδιά 4 έως 7 ετών μέσω του αυτοματοποιημένου τρόπου χορήγησης και εξαγωγής δεδομένων σε μορφή επεξεργάσιμη από τον ερευνητή.

Ανάμεσα στα Πανεπιστήμια που έχουν προμηθευτεί το ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ για ερευνητικούς σκοπούς είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.