Σύνδεση

Mobile Awards 2017 GOLD
On-line Σεμινάριο από τον ΣΕΛΛΕ

Ο Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ) διοργανώνει σεμινάριο εκπαίδευσης στην καινοτόμο τεχνολογική εφαρμογή για τη σταθμισμένη γλωσσική αξιολόγηση παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ την Κυριακή 07/02/2021.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων ΖΟΟΜ.

Απευθύνεται σε λογοπαθολόγους, λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, παιδιάτρους-αναπτυξιολόγους, εκπαιδευτικούς προσχολικής και σχολικής ηλικίας καθώς επίσης και ερευνητές που επιθυμούν να αξιολογούν σύντομα και με ευκολία τις γλωσσικές δεξιότητες παιδιών 4 έως 7 ετών.

Στο σεμινάριο θα αναλυθούν τα ακόλουθα θέματα: 
• Αρχές & στόχοι της γλωσσικής αξιολόγησης  
• Παρουσίαση των εφαρμογών και των δοκιμασιών του ΛΟΓΟΜΕΤΡΟΥ 
• Κανόνες βαθμολόγησης με παραδείγματα βαθμολόγησης και πρακτική εξάσκηση 
• Ερμηνεία των αποτελεσμάτων • Διαμόρφωση της αναφοράς & οργάνωση παρεμβάσεων

Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο οι εκπαιδευόμενοι, θα αποκτήσουν πρόσβαση σε όλο ψηφιακό υλικό (ψηφιακές εφαρμογές, οδηγός χρήσης κ.λπ.) του ψυχομετρικού εργαλείου ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ. Παράλληλα θα τους δοθεί ένας δωρεάν κωδικός χορήγησης για πρακτική εφαρμογή της αξιολογικής διαδικασίας καθώς και η δυνατότητα αγοράς όσων κωδικών χορήγησης επιθυμούν με έκπτωση 10%.

Επιλέξτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.