Σύνδεση

Νέα έκδοση των ψηφιακών εφαρμογών
Η νέα έκδοση ενεργοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2023.
On-line Σεμινάριο

Παρουσίαση στο Εργαστήριο Ειδικής Εκπαίδευσης και Μάθησης του Όσλο.

Αναγνωρίζοντας την επιστημονική καινοτομία που φέρνει στα ψυχομετρικά εργαλεία το Λογόμετρο®, το  Τμήμα Ειδικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Όσλο προσκάλεσε εκ μέρους της Επιστημονικής Ομάδας την Αγγελική Μουζάκη να κάνει τον Μάιο σχετική παρουσίαση στο προσωπικό και φοιτητές του Εργαστηρίου Ειδικής Εκπαίδευσης και Μάθησης.
Τίτλος της παρουσίασης ήταν: “Logometro: Assessing Language Development in Young Greek Children”.