Σύνδεση

Mobile Awards 2017 GOLD
2ο έτος συνεργασίας με το ΕΑΠ

Το ΕΑΠ για 2η συνεχή χρονιά δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος: «Επιστήμες της Αγωγής: Εδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου» να γνωρίσουν, να εκπαιδευτούν και να πιστοποιηθούν στο ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ.

Οι φοιτητές εκπαιδεύονται χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα που παρέχει η Inte*learn για την εξ αποστάσεως χρήση του ΛΟΓΟΜΕΤΡΟΥ και πιστοποιούν τις γνώσεις τους μέσω του on-line συστήματος πιστοποίησης. Έτσι όταν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους θα είναι πιστοποιημένοι χορηγητές στο ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ και θα μπορούν να το χρησιμοποιούν για την αξιολόγηση παιδιών στο πλαίσιο της επαγγέλματός τους.