Σύνδεση

Mobile Awards 2017 GOLD
Νέα Δημοσίευση σε Διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό

The Dimensionality of Oral Language Ability: Evidence from Young Greek Children

Το άρθρο με τίτλο: “The Dimensionality of Oral Language Ability: Evidence from Young Greek Children”, εκπόνησε η  Επιστημονική Ομάδα του ΛΟΓΟΜΕΤΡΟΥ (Αγγελική Μουζάκη, Ασημίνα Ράλλη, Φαίη Αντωνίου, Βασιλική Διαμάντη, Σοφία Παπαϊωάννου)  με την συνεργασία της Έλλης Σπυροπούλου, ψυχολόγου/εκπαιδευτικού και υποψ. Διδάκτορα του Παν/μου Κρήτης, δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο στο τεύχος 63 του έγκριτου περιοδικού «Journal of Speech, Language and Hearing Research». Το διεθνές αυτό επιστημονικό περιοδικό εκδίδεται από τον Αμερικανικό Οργανισμό Ομιλίας Λόγου και Ακοής (American Speech-Language-Hearing Association).

Σκοπός του άρθρου είναι η διερεύνηση των επιμέρους διαστάσεων του προφορικού λόγου και προήλθε από ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων της στάθμισης του Λογόμετρου σε μεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών ηλικίας 4-7 ετών από 4 γεωγραφικές περιοχές της χώρας μας.  

Τα ευρήματα της έρευνας αποτελούν ουσιαστική προσθήκη στη διεθνή βιβλιογραφία καθώς υποστηρίζουν την πολυδιάστατη δομή του προφορικού λόγου από αυτή τη φάση ανάπτυξης. Επιπλέον, έχουν αξιοσημείωτες συνέπειες για την κλινική και εκπαιδευτική πράξη αφού υποδεικνύουν την ανάγκη για λεπτότερη και ακριβέστερη διάκριση κατά τη γλωσσική αξιολόγηση και παρέμβαση ενώ παράλληλα προσφέρουν ισχυρή τεκμηρίωση για τις ψυχομετρικές ιδιότητες του Λογόμετρου.

Αν σας ενδιαφέρει το άρθρο αυτό, μπορείτε να αποστείλετε σχετικό αίτημα μέσω email στο: info@logometro.gr